понеделник, 12 ноември 2012 г.

Comenius project "A Magic book" of European tales" - first meet in RomaniaI

This year we started our new Comenius project "A Magic book" of European tales". Our partners are kindergartens from Romania, Lithuania, Estonia, Sweden, Austria,Poland and one more from BUlgaria. Our first meeting was in Romania , Bucharest , from5 to7th november2012. Great team and experience!

Посрещнахме нашия нов асистент по Коменски

От края на месец септември при нас е Паоло Ронгонои- Комениус асистент от Италия. Той ще бъде при нас до средата на юни 2013година. Паоло ще преподава на децата от втора до подготвителна група английски език, а на двете възрастови подготвителни групи и италиански език. Едновременно с това той преподава уроци и на екипа от градината, с което ще осигурим устойчивост на резултатите от неговото пребиваване. Той активно ще се включва и в проектната дейност на градината

Посрещнахме нашия нов асистент по Коменски

От края на месец септември при нас е Паоло Ронгонои- Комениус асистент от Италия. Той ще бъде при нас до средата на юни 2013година. Паоло ще преподава на децата от втора до подготвителна група английски език, а на двете възрастови подготвителни групи и италиански език. Едновременно с това той преподава уроци и на екипа от градината, с което ще осигурим устойчивост на резултатите от неговото пребиваване. Той активно ще се включва и в проектната дейност на градината

ГРУПА""ДЖУДЖЕТА"--ЧРД НА ЛОРА