сряда, 4 февруари 2009 г.

Изложба "Нов живот на отпадъците"

В рамките на проект "Енергия от природата по програма Коменски" в детската градина бе открита изложба с експонати, изработени от деца и родители от отпадъчни материали.

OUR Snowmen Нашият снежен човек

Това са лицата на нашия снежен човек. Правихме го всички по различен начин. This is the faces our snowmen. We made it everybody different.